Elev ska byta skola

Om en elev slutat på en skola och börjat i en annan i samma kommun eller stad som också använder Lexplore kan elev flyttas i resultatportalen. 

För att flytta en elev från en skola till en annan behöver du ha behörighet som Screenare i båda skolorna. Alla inspelningar som eleven eventuellt har följer med när du flyttar eleven. Du kommer åt att redigera en elevs uppgifter från två ställen i resultatportalen. Du kan utgå antingen från klassvyn eller från elev-vyn. Båda tillvägagångssätten beskrivs här nedanför efter varandra. 

Börja med att logga in på Resultatportalen om du inte redan är inloggad. portal.lexplore.com

KLASSEN:

  • När du enligt bilden nedan, och den vänstra delen, filtrerat ner till en specifik klass dyker ett kugghjul upp i vänstra hörnet. Klicka på kugghjulet för att komma till klasslistan.

  • Från klasslistan kan du välja åtgärd genom att klicka på någon av de 3 ikonerna längst till höger på elevens rad. För att flytta en elev till en annan skola klickar du på ikonen för "Pilarna".

 

  • Flytta elev- rutan - Öppnas. Kom ihåg att välja den nya skolan(måste vara inom samma kommun eller stad), samt vilken klass och vilken årskurs eleven ska tillhöra.  När du är klar med dina ändringar bekräftar du dina val genom att klicka "FLYTTA".  

 

ELEVEN:

  • Om du redan klickat in dig på en elevs resultatsida visas även där ett kugghjul uppe i högra hörnet.

  • Inställningar för eleven - Öppnas och du kan göra de ändringar som behövs. Scrolla ner för att komma till den del som innefattar "Flytta elev" .

  • När du klickar på flytta elev så får du upp en ny ruta. Kom ihåg att välja den nya skolan(måste vara inom samma kommun eller stad), samt vilken klass och vilken årskurs eleven ska tillhöra.  När du är klar med dina ändringar bekräftar du dina val genom att klicka "FLYTTA".