5: Screeningdagen - elevens läsning

När alla inställningar är gjorda är det dags för eleven att börja läsa de olika texterna. Testet inleds med ett RAN-test i åk 1-3.

 

2.6 (181030)

 

Det första steget i screeningen är RAN-testet. Det gäller för elever i åk 1-3. Först ser eleven 6 bokstäver på skärmen. Dessa bokstäver uppmanar du eleven att försöka säga så snabbt de kan. När eleven vet vad den ska göra ger du den andra instruktionen: att det kommer fler bokstäver som ska sägas så snabbt som möjligt. Därefter sätter du på inspelningen i nederkant till höger. När eleven sagt alla bokstäver trycker du på mellanslag eller "Nästa". Det är viktigt att avsluta inspelningen så fort eleven är klar med sin läsning. 

Efter varje testmoment kommer texten "Bra jobbat" att visas på elevens skärm för att peppa och uppmuntra eleven.

Textläsning och läsförståelse

 

2.7 (181030)

 

Nu är det dags för det testmoment som läsförmågan analyseras på, textläsning. Det finns åtta texter i samma svårighetsgrad i varje årskurs.Eleven får vid varje testtillfälle läsa en text som är ny för eleven. I årskurs 1 läser eleven de båda texterna högt och får tre frågor efter varje text.

Elever från årskurs 2 läser den första texten högt och den andra texten tyst. Efter båda texterna svarar eleven på olika antal frågor, beroende av årskurs. Det är både frågor som direkt står i texten, på raden frågor, men även de underförstådda, mellan rader frågor. Både texterna och frågorna spelas in så att du i efterhand kan lyssna på dem. 

Här är antalet frågor i respektive årskurs per text.

Så här kan du göra när allt inte blir som du tänkt dig

 • Tänk på att avsluta inspelningen direkt när eleven läst klart sista ordet i texten. Detta för att elevens resultat ska blir rättvisande. 
 • Elever från årskurs 2 läser den första texten högt och den andra texten tyst. Om eleven läser texten tyst fast det står att det är en högläsningstext behöver du inte avbryta inspelningen utan kan markera att texten lästes tyst. Klicka bara rätt alternativ innan du sparar. Sedan kan du säga till eleven att läsa den andra texten högt.

 

Högläsning, tystläsning

 

 • Ge eleven alla instruktioner och svara på eventuella frågor innan du startar inspelningen. För att elevens resultat ska bli så rättvisande så möjligt är det viktigt att inspelningen bara spelar in elevens läsning och inget annat. 
 • Om eleven börjar prata eller ställa frågor under läsningen är det bättre att avbryta inspelningen och svara på frågorna för att sedan göra om inspelningen.
 • Om eleven fastnar mer än fem sekunder på ett ord så kan du hjälpa till att säga ordet högt. 
 • Om eleven inte kan läsa den första texten så kan du läsa den högt för eleven men spara inte inspelningen.
 • Kan eleven ta sig igenom den första texten, men behöver kämpa för mycket med läsningen, så väljer du att avbryta efter den första textens frågor. Testet ska vara en bra upplevelse för eleven och de ska känna sig lyckade. Det räcker med data från den första texten för att kunna göra en analys av elevens läsförmåga.
 • Screenat på fel elev - när du ska screena en elev kan du upptäcka att det ser ut som att hen redan är screenad men att du istället råkat screena en annan elev hens namn. Screena då den rätta eleven under sitt namn men skriv i kommentaren vart och vilken inspelning som ska flyttas.

Läsförståelsefrågorna

3-6 öppna frågor efter varje text, beroende av årskurs

 • 2 svarsalternativ
 • Frågorna ska vara lätta att förstå
 • Frågorna ställs muntligt (eleven ser varken text eller frågor)
 • Eleven kan svara i valfri ordning på frågorna

Direkt när eleven läst klart texten så trycker du på mellanslag eller på Nästa. Då kommer läsförståelsefrågorna. De visas bara på din skärm, inte på elevens. Du ska nu ställa frågorna högt för eleven, en i taget. Du ska inte hjälpa till eller ge någon feedback på svaren eller formulera om någon fråga.

Det finns två svar på frågorna

 • Rätt svar Eleven har svarat något av de rätta svaren. Synonymer samt alla grammatiska former accepteras. Detta innebär att det räcker med ett rätt svarsalternativ för att frågan ska anses vara rätt besvarad.
 • Fel svar Eleven nämner inget rätt svar, den rycker på axlarna, den svarar inte, svarar att den inte vet eller inte kommer ihåg

Svarar inte eleven så går du vidare till nästa fråga. När du ställt alla frågor till eleven så kan du avsluta med att gå tillbaka till den fråga som eleven inte svarade på. Efter varje fråga klickar du i elevens svarsalternativ. Tryck sedan på Nästa och spara sedan inspelningen.

Det är möjligt att ändra svaret på läsförståelsefrågorna efter att testet är avslutat.

Gör så här för att ändra svaren på läsförståelsefrågorna

 1. Logga in i Lexplore Resultatportal. Du använder samma användarnamn och lösenord som till applikationen.
 2. Navigera till elevens resultatsida och tryck på knappen Ändra resultat för att få fram dialogrutan där svaren kan ändras.

Tips inför screeningen

 1. Stoppa inspelningen på det sista ordet i texten - Detta för att resultatet ska bli korrekt.
 2. Lyssna på inspelningarna - så att du säkerställer att eleven hörs bra.
 3. Eleven läser högt istället för tyst - lärorikt att från åk 2 både kunna se när eleven läser högt och tyst. Följer inte eleven din instruktion utan läser den första texten tyst kan du be hen att läsa den andra texten högt istället.
 4. Screenat på fel elev - när du ska screena en elev kan du upptäcka att det ser ut som att hen redan är screenad men att du istället råkat screena en annan elev hens namn. Screena då den rätta eleven under sitt namn men skriv i kommentaren vart och vilken inspelning som ska flyttas.
Tips inför screeningen

 

🙄 Nu är det dags att söka i Lexplore support

Klicka på Lexplore Support för att komma till söksidan.

Nu ska du ta reda på hur du ändrar elevens svar på läsförståelsefrågorna i efterhand. Alltså om du råkade skriva in fel svar och kommer på det efter testet är avslutat.

 

 

Nästa avsnitt

Kursavsnitt