Elevens skärm är svart

  1. Att strömsladden till skärmen sitter i ett eluttag.
  2. Att strömsladden är ordentligt instucken i skärmen.