Elever med skyddad identitet

Det finns några olika alternativ för att genomföra testet med elever med skyddad identitet, det viktiga är att följa er organisations egna rutiner.  

Eleven kan läggas till i klasslistan om de har tillfälligt personnummer.

  • Om du ska screena en elev med skyddad identitet så ha alltid mikrofonen avstängd. 
  • Finns eleven med på klasslistan med ett annat namn så kan du screena den eleven. 
  • Om eleven inte finns med på klasslistan men du ändå vill screena eleven. Logga in i utbildningsskolan som du övade i under utbildningen. Här väljer du ett påhittat namn eller lägger till ett påhittat namn som du screenar eleven på. Även här bör du välja att ha ljudet avstängt. 
  • Följ alltid de interna riktlinjer som ni har i er organisation.