Elever med skyddad identitet

Det finns några olika alternativ för att genomföra testet med elever med skyddad identitet, det viktiga är att följa skolans egna rutiner.  

Eleven kan läggas till i klasslistan om de har tillfälligt personnummer.

  • Om du ska screena en elev med skyddad identitet så ha alltid mikrofonen avstängd. 
  • Finns eleven med på klasslistan med ett annat namn så screenar du eleven. 
  • Fundera över om det är nödvändigt att testa eleven.  
  • Om eleven inte finns med på klasslistan men du ändå vill screena eleven. Logga in i utbildningsskolan som du övade i under utbildningen. Här väljer du ett påhittat namn eller lägger till ett påhittat namn som du screenar eleven på. Även här kan du välja att ha ljudet avstängt.