Film att visa elever innan screening

Här finns två olika filmer att visa eleverna innan en screening.

Den här visar ett helt screeningtillfälle - eleven kommer in, läser högt och sedan tyst. Passar elever från åk 2.

 

 

Den här filmen passar att visa elever i åk 1, där eleven läser båda texterna högt.