Frågorna efter testet

Frågorna som följer texterna som eleverna läser finns där för att eleven ska läsa med målsättningen att förstå texten. Samtidigt registreras svaret på frågorna så att ett separat mått på grundläggande läsförståelse kan lämnas tillsammans med resultatet från analysen av ögonrörelserna vid textläsningen.

Läsförståelsefrågorna mäter både elevens grundläggande läsförståelse, innehållsförståelse samt förmåga att läsa mellan raderna. Eleven får redogöra för enkla detaljer i innehållet efter läsningen genom att svara på 4-5 öppna frågor.