Guida eleven vid textläsningen under screening

  1. Ge eleven hela instruktionen och svara på eventuella frågor innan du startar inspelningen. För att elevens resultat ska bli så rättvisande så möjligt är det viktigt att inspelningen bara spelar in elevens läsning och inget annat. 
  2. Du startar inspelningen på “Starta inspelning”.
  3. Du ser att inspelningen är påslagen då det står ”Inspelning pågår” i ett rött fält samt att elevens ögon rör sig över texten. Då är det bra om du hela tiden har blicken på laptopen för att inte störa eleven i sin läsning.
  4. Stoppa inspelningen när du ser att eleven är på det sista ordet i texten. Det kan du göra genom att klicka på ”Nästa” eller mellanslagstangenten. Tänk på att avsluta inspelningen så fort som möjligt så att tiden för elevens läsning blir rättvisande. 

 

reading