1. Infobank
 2. Info till vårdnadshavare

Läsa med ditt barn

Läsning är en färskvara. Här kan du ta del av materialet Hemmaläsning och andra tips för att vara en "läsande coach" till ditt barn!

 

Information för dig som vårdnadshavare

Materialet består av "läslistor" och är uppdelade i tre delar: A, B och C.

 • Läslista A är bra om ditt barn fortfarande kämpar med ord och kortare meningar.

 • Läslista B är bra om ditt barn läser kortare meningar flytande, men fortfarande kämpar med längre och mer avancerade meningar.

 • Läslista C är bra om ditt barn läser längre meningar och enklare texter flytande, men ibland kämpar med mer avancerade ord.

Kom ihåg att du alltid kan byta till den följande eller föregående ordlistan om det visar sig vara för enkelt eller för kämpigt att läsa ordlistorna.

Liten stund varje dag

Att hitta en rutin där du som vårdnadshavare, syskon eller annan vuxen läser med barnen en stund varje dag kan ibland vara utmanande. Då kan materialet Hemmaläsning passa bra. 

Kom ihåg att det här materialet är ett komplement och om du fått andra instruktioner av ditt barns skola så bör du följa dem. 

Om er skola använder sig av Lexplores system för bedömning av elevernas läsförmåga så kan eventuellt barnens lärare kan ge tips om var i utvecklingen de befinner sig. Men det här avgör läraren helt och hållet själv.

Daglig hemmaläsning med Lexplore

 Arbeta med ordlistorna i 8 minuter

 • Hitta en lugn och tyst plats. Det är bra om bordet ni sitter vid är tomt så ditt barn kan koncentrera sig.
 • Du kan läsa igenom listan tillsammans med barnet innan ni sätter igång. 
 • Sätt gärna en timer så barnet vet att det är 8 minuter som gäller, varken mer eller mindre. 
 • Ett sätt att underlätta för barnet är att följa med i texten med fingret eller att lägga en linjal under texten.
 • När barnet inte stannar upp och tvekar så är det lämpligt att gå vidare till nästa sida.
 • Repetera gärna den senast läsa sidan när ni börjar nästa dag.


Kom ihåg att lässtunden konkurrerar med mycket annat. Ditt barn kan dessutom vara trött efter en dag i skolan. Så var nöjd med den läsning ni får till.

Just den här övningen kan pågå i 2 veckor sedan tar ni en paus. 

Fler tips hur du kan ge ditt barn stöd!

 • Ett barn som börjar lära sig att läsa läser nästan alltid högt. Barnet tar ljuden i alfabetet och börjar att sätta ihop det till ord.  
 • Ett bra sätt är att ljuda sig igenom ordet TILLSAMMANS med barnet så barnet både hör hur det ska låta men också får prova själv.
 • När barnet läser en bok kan man med fördel läsa varannan rad så kommer barnet lite fortare fram vilket ofta ökar motivationen.  
 • Om barnet läser “fel”, rätta genom att upprepa ordet korrekt.
 • Det kan underlätta om ni följer texten med ett finger. Då kan du också stanna om hen läser “fel” vid ett ord. Om du stannar vid ett ord med fingret brukar barnet själv förstå att något inte stämmer och prova igen.  
 • Be gärna barnet berätta vad texten handlade om. I början kan ni stanna efter varje avsnitt/sida och hen kan kort återberätta. Ju starkare läsare barnet blir, ju längre avsnitt kan hen läsa innan barnet berättar om handlingen. 

Lycka till!

1280@40