Hitta litteratur till eleverna

Inne på Lexplore Resultatportal under "HEM" finns länkar till litteraturtips till dina elever.

Det är svårt att hitta spännande och bra böcker till eleverna som passar deras förmåga att avkoda visuellt. Även om eleven har svårt att läsa text med ögonen (avkoda) så behöver eleven ett spännande innehåll som lockar till läsning.

Om du är en Lexplore-skola kan du, inne på vår portal, hitta tips om litteratur för läsnivå "under medel" och "låg", samt en sektion för litteraturtips för alla nivåer. Du kan klicka via länkarna nedan: 

Tips på litteratur för de lägre läsnivåerna.

Tips på litteratur för alla nivåer