Hur använder jag Lexplore Intensiv?

Lexplore Intensiv är en metod hur du kan jobba med lästräning. Metoden fokuserar på förmågan att avkoda ord och meningar. Den tekniska delen av läsningen måste fungera för att eleven ska kunna tillgodogöra sig innehållet och förstå texten som hen läser. Därför har Lexplore tagit fram ett material som tränar just detta. Det är mest tydligt för elever som inte riktigt befäst avkodningen och fått ett läsflyt.

Lexplore finns också för de elever som redan har en god avkodning och ett gott läsflyt. De nivåerna innehåller andra moment där eleverna kombinerar att läsa högt för ett ökat läsflyt med språkliga övningar. 

Lexplore Intensiv består av 5 nivåer som matchar det resultat som visas efter screeningen.

Det finns också 2 olika varianter av varje nivå som kallas A och B.

Vad innebär A och B?  

Nivåerna A och B är tänk som en riktlinje för vilket material som passar yngre och äldre elever. Nivå A är anpassat för de yngre eleverna (årskurs 1-3) och Nivå B för de äldre eleverna (årskurs 4–6).  

Men nivåerna kan också ses som ett bas och ett repetitionsspår.  

Konkret arbete

Det ska vara lätt att jobba med Lexplore Intensiv. Därför finns en konkret handledning hur det kan användas. 

Om du har egna idéer så är det fritt fram! Det viktigaste är att det fungerar i ditt klassrum och för dina elever så de utvecklar sin förmåga att avkoda text!

Eftersom Lexplore Intensiv ska vara en inkluderande övning så finns Intensivläsning i skönlitterära böcker för de elever som du bedömer ska öva läsflytet i en bok istället. 

Om du är en Lexplore-skola kan du hitta Lexplore Intensiv via portalen eller

direkt via länken Lexplore Intensiv