Hur fyller jag i Excel mallen för import av elever och klasser?

För en lyckad import är det viktigt att fylla i Excel mallen enligt den guide som ligger i denna artikel.

Excel-mallen finns tillgänglig för nedladdning från Resultatportalen. 

När du väl laddat ner Excel-mallen och ska fylla i den med elevinformation ska du ha dessa punkter i åtanke:

  • Denna mall har ett färdigställt format som behöver följas, exempelvis:
    • Kategorierna ska följa den ordning som vi satt i vår mall.
    • Det är viktigt att skolans namn är stavat och namngett exakt så som det är i Resultatportalen.
    • Det ska vara Versal när det är visat i rubriken av en kolumn att det ska vara Versal.
  • Kolumnerna A-G är obligatoriska att fylla i, medan kolumnerna H och I är valfria.
  • När du har Excel-mallen öppen och scrollar lite till höger,  finner du också mer detaljerad information om hur du ska fylla i rutorna. Denna info är ett urklipp från den:
  • Personnummer är den unika identifieraren för varje elev. Se till att ni använder samma format för personnummer som använts på eleven tidigare läsår (om ni är en skola eller kommun som använt Lexplore tidigare läsår). 

När du sedan ska ladda upp denna mall så rekommenderar vi dig att kolla denna guide: Hur importerar jag klasser och elever till Resultatportalen?


🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊