Hur fyller jag i Excelmallen för import av elever och klasser?

För en lyckad import är det viktigt att fylla i Excel mallen enligt guiden som ligger i denna artikel.

Excelmallen finns tillgänglig för nedladdning i Lexploreportalen (resultatportalen). 

När du laddat ned Excelmallen och ska fylla den med elevinformation ska du ha de här punkterna i åtanke:

  • Mallen har ett färdigställt format som behöver följas, exempelvis:
  1. Kategorierna ska följ ordningen som vi satt i vår mall.
  2. Det är viktigt att skolans namn är stavat och namngett exakt så som det är i Lexploreportalen.
  3. Det ska vara versal när det är visat i rubriken av en kolumn att det ska vara versal.
  • Kolumnerna A-G är obligatoriska att fylla i, medan kolumnerna H och I är valfria.
  • När du har Excelmallen öppen och scrollar lite till höger,  finner du mer detaljerad information om hur du ska fylla i rutorna. Denna info är ett urklipp från den:
  • Personnummer är den unika identifieraren för varje elev. Se till att ni använder samma format för personnummer som använts på eleven tidigare läsår (om ni är en skola eller kommun som använt Lexplore förut).

När du ska ladda upp mallen rekommenderar vi dig att läsa den här guiden: Hur importerar jag klasser och elever till Resultatportalen?


🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊