Hur importerar jag klasser och elever till Resultatportalen?

Om ni vill få in flera elever och klasser i resultatportalen behöver ni använda vår Excel fil för import. Denna finns tillgänglig som mall inne på Resultatportalen och kan enkelt laddas ner på en laptop/Pc.

Import av elever och klasser kan genomföras av de användare som har rollen Screenare eller Användaradministratör. Import av elever till Lexploreportalen ska genomföras i dessa scenarion:

 • För varje ny organisation som börjar använda Lexplore oavsett när på året man kör igång
 • För alla organisationer i början på varje nytt läsår.

När eleverna importerats till Lexploreportalen finns de automatiskt tillgängliga i Testapplikationen för att screenas.

Guiden i denna artikel är bra när du vill få in många elever samtidigt. Ska du istället lägga till någon enstaka elev kan du kolla denna Hur lägger jag till en elev i resultatportalen?

Såhär importerar elever och hela klasser:

 1. Logga in i Resultatportalen och kolla så du står på rätt läsår i flikarna längst upp.
 2. På vänstra sidan av skärmen, filtrera ner till den skolan till vilken du vill importera elever(om detta inte redan är förvalt). när du filtrerat ner till den nivå du har access till visas ett kugghjul uppe i högra hörnet. Klicka på kugghjulet.
  Om du är screenare eller användaradministratör för en hel kommun kommer kugghjulet att vara synligt utan att du behöver filtrera ner till skola.

 3. Du kommer då till administration-sidan för denna skola. Uppe till höger klickar du på "IMPORTERA ELEVER".
 4. Du får upp en ruta där du kan välja "Hämta excelmall" eller "VÄLJ EXCELFIL". Om du inte ännu fyllt i vår mall så behöver du först välja “Hämta Excelmall”. Den laddas då ner på din dator. 
 5. Du fyller i excel-mallen med elever och klasser enligt de hänvisningar vi ger. I själva mallen hittar man instruktioner för hur man går tillväga. Du kan också läsa mer här: Hur fyller jag i Excel mallen för import av elever och klasser?
 6. När allt är ifyllt sparar du Excelfilen på datorn. 
 7. Klicka åter på knappen ”IMPORTERA ELEVER”
 8. Klicka på ”VÄLJ EXCELFIL” eller dra Excelfilen och släpp den på angiven plats.  
 9. Om det är något som behöver ändras så får du information om det innan filen kan sparas. 
 10. Om varningar visas, ta ställning till om du vill spara eller om Excelfilen först bör uppdateras. 
 11. Klicka “SPARA” och direkt finns importen på plats i portal och applikation. 

Om några kolumner inte är ifyllda, förutom kön och email som är frivilligt, eller rubrikerna inte är skrivna på exakt rätt sätt, så kommer det inte gå att importera filen.


🛎️ Rösta gärna här nedanför om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊