Hur importerar jag klasser och elever till Lexploreportalen?

Om ni vill få in flera elever och klasser i Lexploreportalen kan ni använda vår Excelfil för import. Filen finns tillgänglig som mall inne i Lexploreportalen och kan enkelt laddas ned på en laptop/Pc.

Import av elever och klasser kan genomföras av användare/personal som har rollen screenare, ambassadör, projektledare och organisationsadministratör. Import av elever till Lexploreportalen ska genomföras i dessa scenarion:

 • För varje ny organisation som börjar använda Lexplore, som inte har valt synkning av elevdata
 • För alla organisationer som vill lägga till nya elever

När eleverna importerats till Lexploreportalen finns de automatiskt tillgängliga i Testapplikationen och kan screenas.

Guiden i den här artikeln är bra när du vill få in många elever samtidigt. Klasser som redan existerar i Lexplore från tidigare läsår kan flyttas upp med vår roll-up-funktion - läs mer HÄR. Ska du i stället lägga till några enstaka elever kan du se närmare på den här artikeln: Hur lägger jag till en elev i resultatportalen?

Såhär importerar du elever och hela klasser:

 1. Logga in i Lexploreportalen och försäkra dig om att du står på rätt läsår i flikarna längst upp.
 2. På vänstra sidan av skärmen, filtrera till skolan du vill importera elever till (om detta inte redan är förvalt). När du filtrera till nivån du har tillgång till visas ett kugghjul uppe i högra hörnet. Klicka på kugghjulet. 
  Om du är screenare, projektledare, ambassadör eller organisationsadministratör för en hel kommun/organisation kommer kugghjulet att vara synligt utan att du behöver filtrera ned till skola.

 3. Du kommer då till administrationssidan för skolan/organisationen. Klicka på Elever till vänster på skärmen. Uppe till höger klickar du sedan på IMPORTERA ELEVER.
 4. Du får upp en ruta där du kan välja HÄMTA EXCELMALL eller VÄLJ EXCELFIL. Om du inte fyllt i vår mall behöver du först välja Hämta Excelmall. Den laddas då ned till din dator.
 5. Du fyller i Excelmallen med elever och klasser enlig anvisningarna vi ger. I mallen hittar du instruktioner för hur du går till väga. Du kan också läsa mer här: Hur fyller jag i Excelmallen för import av elever och klasser?
 6. När allt är ifyllt sparar du Excelfilen på datorn. 
 7. Klicka åter på knappen IMPORTERA ELEVER
 8. Klicka på VÄLJ EXCELFIL eller dra Excelfilen och släpp den på angiven plats.  
 9. Om det är något som behöver ändras så får du information om det innan filen kan sparas. 
 10. Om varningar visas, ta ställning till om du vill spara eller om Excelfilen först bör uppdateras. 
 11. Klicka på SPARA. All data från filen finns nu i portalen och applikationen.

Om några kolumner inte är ifyllda, förutom kön och e-post (som är frivilligt), eller rubrikerna inte är skrivna på exakt rätt sätt, kommer det inte gå att importera filen.


🛎️ Rösta gärna här nedanför om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊