Hur importerar jag klasser och elever till Resultatportalen?

Om du vill få in flera elever och klasser i resultatportalen rekommenderar vi att använda vår Excel fil för import. Denna finns tillgänglig som mall inne på Resultatportalen och kan enkelt laddas ner på din dator.

Import av elever och klasser kan genomföras av de användare som har rollen Screenare eller Användaradministratör.  Inför varje nytt läsår är det viktigt att man på nytt lägger in alla skolans elever i Lexplore Resultatportal. När det finns inlagda i Resultatportalen kan de sedan läggas till för screening. 

Guiden i denna artikel är väldigt bra att hålla sig till om man ska föra in många elever samtidigt. Ska du istället lägga till någon enstaka elev kan du också göra det manuellt, och då är denna guide bra: Hur lägger jag till en elev i resultatportalen?

Följ här hur du importerar elever och hela klasser:

 1. Logga in i Resultatportalen och kolla så du står på rätt läsår i flikarna längst upp.
 2. Om du är Screenare eller Användaradministratör för en hel organisation/Kommun så har du tillgång till "IMPORTERA ELEVER" - knappen redan på första sidan. Se bild nedan som exempel.

 3. Om du istället är Screenare eller Användaradministratör inom en skola (vilket är det vanligaste scenariot) så visas ett kugghjul uppe i högra hörnet när du klickat in dig på skolan. Klicka på Kugghjulet.
 4. Du kommer då till admin-sidan där du har denna vy nedan. Titta upp till höger och klicka på knappen "IMPORTERA ELEVER". 
 5. Du får upp en ruta där du kan välja "Hämta Excelmall" eller "Välj Excel fil". Om du inte ännu fyllt i vår mall så behöver du först välja “Hämta Excelmall”. Den laddas då ner på din dator. 
 6. Du fyller i excel-mallen med elever och klasser enligt de hänvisningar vi ger. I själva mallen hittar man instruktioner för hur man går tillväga. Du kan också läsa mer här: Hur fyller jag i Excel mallen för import av elever och klasser?
 7. När allt är ifyllt sparar du Excelfilen på datorn. 
 8. Klicka åter på knappen ”IMPORTERA ELEVER”
 9. Klicka på ”VÄLJ EXCELFIL” eller dra Excelfilen och släpp den på angiven plats.  
 10. Om det är något som behöver ändras så får du information om det innan filen kan sparas. 
 11. Om varningar visas, ta ställning till om du vill spara eller om Excelfilen först bör uppdateras. Läs mer om varningar här. 
 12. Klicka “SPARA” och direkt finns importen på plats i portal och applikation. 

Om några kolumner inte är ifyllda, förutom kön och email som är frivilligt, eller rubrikerna inte är skrivna på exakt rätt sätt, så kommer det inte gå att importera filen.


🛎️ Rösta gärna här nedanför om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊