Hur kan jag bli Certifierad Screenare för Lexplore?

För att kunna screena elever i Lexplores screening program behöver du genomföra en utbildning för att lära dig verktyget.  

Du kan anmäla dig till denna utbildning via följande:

  • Via ett anmälningsformulär under "HEM" -tab inne på Lexploreportalen. Se även länk nedan. 
  • Den som är projektledare för Lexplore på din skola anmäler dig som deltagare till utbildningen till vår utbildningsansvarige.

Utbildningen genomförs online, och helt i din egen takt. Den är uppdelad på sju lektioner som innehåller korta filmer med instruktioner följt at quiz. När du är klar med utbildningen får du ett certifikat som visar att du har behörighet att screena elever med Lexplore. 

För åtkomst till denna länk behöver du vara inloggad användare;

Formulär för anmälan till screeningutbildning