1. Infobank
  2. Info till vårdnadshavare

Hur kan jag stimulera mitt barns språkförståelse?

Hjälp ditt barn utveckla språkförståelse genom att vara närvarande, svara på frågor, och läs högt. Du stimulerar också språkförståelsen genom att inte förenkla språket.

Genom att prata med ditt barn och använda ett varierat ordförråd ger du barnet bra förutsättningar för att få ett rikt språk. Förenkla inte språket när du pratar med ditt barn utan förklara istället ordens betydelse när barnet inte förstår. Lyssna på ditt barn, korrigera barnets grammatik genom att upprepa vad hen sa..

→ Exempel: när barnet säger "Jag gådde till min kompis" så upprepar du enkelt "Jaså, du GICK till din kompis". Barnet får då det korrekta uttrycket utan känslan av att korrigeras.

Titta på film tillsammans med barnet så kan du förklara händelser och på så vis hjälpa barnet med sin förståelse för innehållet. Och det klassiska tipset är att läsa högt för ditt barn! Även om vi vuxna tycker att barnet kan läsa på egen hand så har hen fortfarande inte det flyt som krävs för mer avancerad litteratur på länge. Om du läser högt får hen tillgång till ett mycket djupare språk än om hen skulle läsa själv.

 

 

Filmen finns också på andra språk!

Engelska

Arabiska

Somaliska

Persiska

Franska

 

Om du själv inte har svenskan som ditt första språk, eller av någon annan anledning vill ha hjälp att utveckla språkförståelsen hos ditt barn så går det. Det finns andra sätt att låta ditt barn lyssna!

Här hittar du en länk till högläsning utan att du själv läser, det är mysigt att bara vara tillsammans!