Hur skriver jag kommentarer till inspelningarna i applikationen?

Dessa kan bara läggas till om du har internetuppkoppling. Elevens inspelning kan inte heller laddas upp samtidigt som du skriver kommentar. Kommentaren “Eleven deltog inte” måste skrivas in i resultatportalen. 

  1. Klicka på pratbubblan på den elev som du vill lägga till en kommentar på.
  2. Då kommer en ruta upp med två val “Intern kommentar” och “Kommentar”.
  3. “Intern kommentar” ser bara screenare. Välj denna då du vill skriva något som du själv ska komma ihåg eller ett meddelande till Lexplore. Viktigt att tänka på att inte skriva något känsligt och som inte har med testet att göra. Klicka på “Spara”.
  4. “Kommentar” ser alla som kan logga in. Här kan du klicka i en eller flera av de färdiga kommentarerna. Klicka på “Spara”.

Färdiga kommentarer och vad de innebär:

" Screenaren hjälpte till då eleven läste text"

Se och lyssna på inspelningarna för att se hur mycket hjälp eleven fick. Om screenaren har hjälpt eleven att läsa det mesta av texten kommer det att påverka resultatet och resultatet är inte giltigt. I det här fallet ska eleven markeras som en "Läser inte ännu".

" Eleven hade inte sina glasögon vid testet"

Om en elev behöver glasögon för att läsa, rekommenderar vi att de använder dem. Om de inte hade sina glasögon under screeningen så skulle vi rekommendera ett testa om när hen har dem på sig.

"Eleven deltog inte (endast tillgängligt via resultatportalen)"

Om eleven inte var i skolan vid testtillfället på grund av sjukdom eller annan frånvaro rekommenderar vi att markera att de inte deltagit.

" Eleven var mycket rörlig"

En aktiv elev kan påverka resultatet. Vi rekommenderar screenaren att använda denna kommentar så att kollegor är medvetna om att aktivitet kan ha påverkat resultatet.

" Kalibreringen svår/ofullständig"

Om screenaren efter flera försök inte kunde få en ok kalibrering behövs denna kommentar. Av olika anledningar kan inte alla elever kalibreras, de kan göra testet ändå, men dålig eller ofullständig kalibrering kan påverka inspelningskvaliteten och läsmönstren.

" Screenaren hjälpte till med att säga bokstäverna"

kan hjälpa till med RAN eftersom elever kan behöva stöd. Detta är en användbar kommentar för andra kollegor som tittar på data eftersom ytterligare ingripande kan krävas.

Interna kommentarer är endast synligt för screenare och ambassadörer.