Hur vet jag vilka elever som screenats och vilka testmoment de genomfört?

Efter varje elev du screenat kommer du till det sista steget i applikationen ”Sparade inspelningar”. Här kan du se:

  • Vilka elever som screenats på din dator.
  • Vilka testmoment de genomfört.
  • Datum när testen genomfördes.
  • Läsa och skriva kommentarer till elevernas inspelningar. 
  • Se vilka inspelningar som är analyserade och inte. Om ringarna efter elevens namn gråa eller lila så är analysen inte färdig ännu. Om ringen är röd är något fel med screeningen och du behöver starta om datorn och screena om eleven.
  • Om ringarna är lila håller resultaten på att laddas upp, då är det bra om datorn inte stängs av, tills de blir gröna.
  • Klicka på jordgloben för att komma till elevens resultat i resultatportalen.

sparade inspelningar