Information för SIS-integration

Lexplore efterfrågar denna data för att möjliggöra för SIS-integration (synk)

 • TermStartDate = Läsårsstart 
 • TermEndDate = Läsårslut 
 • SchoolIdentifier = SkolID
 • SchoolName = Namn på skola
 • Groupidentifier = KlassID
 • GroupName = Namn på klass
 • Role = Student/Elev 
 • ExternalID = Unikt ID
 • FirstName = Förnamn 
 • LastName = Efternamn 
 • EmailAddress = Mailadress 
 • Grade = Årskurs 
 • BirthDate = Födelsedatum 
 • UniqueID = Personnummer 
 • Gender = Kön