Inget ljud på inspelningar

Mikrofoninställningarna hanteras olika för olika datorer. En del har en separat tangent för att slå på och av mikrofonen medan andra kräver att man går via inställningarna för Windows. Du kan klicka på ikonen för att komma dit.

Prov det här för att höra eleven tydligare:

  1. Gå in på inställningar och system
  2. Välj ”Ljud”
  3. ”Ljud på kontrollpanelen” – finns till höger på skärmen med blå text
  4. ”Inspelning” eller ”Avancerat”
  5. ”Inspelning”
  6. ”Microphone”
  7. ”Egenskaper”
  8. Här skiljer det sig åt, kan vara något av alternativen ”Förbättringar” (klicka ur riktat ljud) eller ”Avancerat” (klicka ur ”aktivera förbättrat ljud”)

 

Här kan du också titta på en film som förklarar eventuella problem med ljudet! 

Film om ljudinställningar