8: Screeningutbildning - instuderingsfrågor

Läs igenom instuderingsfrågorna och genomför sedan det teoretiska testet.

Bra jobbat med dina praktiska kunskaper i Lexplore👍

Nu när du är klar med utvärderingen är det dags för det avslutande provet.

Läs gärna igenom instuderingsfrågorna innan. 

Varför är det så viktigt att jag stoppar inspelningen när eleven är klar med läsningen? 

Det är för att elevens läshastighet inte ska få ett felaktigt resultat. Spelar man in ögonrörelserna under tiden som elevern pratar eller göra annat så räknas även detta in i resultatet. Det kan göra att elevens resultat ser sämre ut än vad det verkligen är. 

Vad är viktigt att kontrollera med hjälp av mikrofon-ikonen?

Med hjälp av mikrofon-ikonen kontrollerar du att ljudet har en tillräckligt bra kvalitet för att kunna spela in elevens läsning. 

Var finns testapplikationen?

Du laddar ner testapplikationen till din screeningdator och hittar den sedan som en ikon på skrivbordet. 

Vad du ska göra om elevens position visar rött ?

Under screeningen kan rutan som visar elevens positionering visa rött. Är eleven upptagen med att läsa en text avvaktar du till dess att texten är läst och ändrar positionen innan ni startar nästa inspelning. 

När behöver du sätta en kommentar efter eleven screenats?

Det finns interna kommentarer och kommentarer. De interna kommentarerna används för att uppmärksamma Lexplore på att något har hänt som kan påverka elevens resultat. Interna kommentarer syns enbart för screenaren och Lexplore.

Kommentarer syns för alla och kan användas för att till exempel göra minnesanteckningar som att eleven inte har använt glasögon eller att eleven har varit väldigt rörlig under testet. 

Vad är bra att tänka på inför en screening?

 • Informera kollegor och vårdnadshavare. 
 • Gör ett schema för screeningen.
 • Sätt upp utrustningen, logga in i testapplikationen och uppdatera den om det behövs. 
 • Se till att alla elever som ska screenas är inlagda i systemet. 

Hur lång tid ska jag planera per elev?

Räkna med 5 minuter per elev. 

Vilka tror du är anledningarna till att vi rekommenderar att du sätter upp utrustningen dagen innan?

 • För att du ska hinna kontrollera och uppdatera utrustningen. 
 • För att det inte ska ta tid från din planerade screening. 
 • För att du inte ska känna stress under screeningen 

Vad är bra att tänka på när det kommer till rummet för screeningen?

 • Det är bra om du kan välja ett rum nära klassrummet.
 • Försök att välja ett rum som är ganska lugnt om möjligt fritt från insyn.
 • Ett rum med gardiner eller persienner för att förhindra solljus på eye trackern.
 • Du behöver ett rum med ett bord där datorn och skärmen får plats.
 • Du behöver ett rum med eluttag.

Hur ska eleven sitta vid bordet?

 • Avståndet ska vara ungefär 65 centimeter mellan eleven och skärmen
 • Stolen ska vara ordentligt inskjuten vid bordet
 • Eleven ska ha armarna på bordet

Varför är det viktigt att eleven sitter placerad så?

Det gör att eleven kan sitta relativt stilla och då blir inspelningskvaliteten blir bättre. 

Var ska du titta när eleven testas?

Medan eleven läser sin text tittar du på din egen skärm så att eleven kan läsa sin text i lugn och ro och inte tittar på dig för att söka efter bekräftelse. 

Hur ska du sitta i förhållande till eleven?

I 90 graders vinkel. 

Vad krävs för att du ska kunna logga in i testapplikationen?

Du loggar in genom att dubbelklicka på ikonen på skärmen, fylla i din mejladress samt ditt lösenord. Du har samma användarnamn och lösenord i applikationen som i resultatportalen.

Får eleven använda sina glasögon? 

Ja, eleven använder sina glasögon som vanligt. 

När får du hjälpa eleven under screeningen? 

Försök att hjälpa eleven så lite som möjligt under screeningen. Fastnar någon elev på en bokstav under RAN-testet eller under läsningen kan du hjälpa till efter ungefär 5 sekunder. 

Vid läsförståelsen hjälper du däremot inte eleven alls utan markerar bara om det är rätt eller fel svar. 

När ska du inte spara resultatet? 

Om du läser texten för eleven eller om något har blivit fel så sparar du inte resultatet efter screeningen. 

Hur gör jag för att bjuda in alla lärare till resultaten?

Alla som ska ha tillgång till resultaten måste bjudas in, troligen av dig. Titta gärna här hur du gör.

Du behöver varje läsår uppdatera lärarnas klasser så att de ser sin aktuella elever. För att gå in och uppdatera deras behörighet, det gör du så här

Vad betyder "Under granskning"?

En del screeningar behöver genomgå en manuell kvalitetsgranskning för att vi ska vara säkra på att resultatet är rätt. Om det står "Under granskning" i resultatet efter screeningen kommer resultatet att publiceras så snart granskningen är gjord. 

Hur kalibrerar jag elevens bildskärm? 

Titta på den här filmen

Jag har hört att det ska finnas fortbildning och workshops för oss i skolan? 

Det stämmer, kika in på Lexplore Fortbildning

Var hittar jag elevmaterialet/Lexplore Intensiv? 

Allt material hittar du i resultatportalen men du kommer också åt elevlistorna på Lexplore Elev

Provet!

När du känner dig redo att göra provet så klickar du på länken till provet du fick i mejlet. Maxpoängen är 19 poäng och du behöver 16 poäng för att klara provet. Ditt resultat får du så fort du är klar. 

Tänk på att inte använda en privat e-postadress utan använd den e-postadress du använder i jobbet. Då hittar provresultatet rätt sedan.

Lycka till!