Kan Lexplore användas för barn som lär sig svenska som andraspråk?

Elever som lär sig svenska som andraspråk kan delta i screeningen men kan inte testas på sitt modersmål.

Anledningen är att percentilen från en screening baseras på det nationella genomsnittet i det land där eleven går i skolan.

Screening av elever med svenska som andraspråk ger värdefulla insikter om både prestationer och framsteg.

Du kan se hur väl svenskspråkiga elever läser jämfört med jämnåriga kamrater och följa individuella framsteg genom att titta på elevernas Lexplore score.

För dessa elever kan det vara lämpligt att särskilt titta på förståelsen till de lästa texterna. Det är inte ovanligt att elever avkodar "fint" och snabbt men har svårt att förstå det som står i texten. Du kan också lyssna på ljudinspelningarna för att få mer information om eleven svarar snabbt och säkert på frågorna eller om eleven är tveksam och har svårt att hitta fram till korrekt svar. 


🛎️ Rösta gärna här nedanför om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊