Kan Lexplore användas för barn som lär sig svenska som andraspråk?

Elever som lär sig svenska som andraspråk kan delta i screeningen men kan inte testas på sitt modersmål. Läs mer här.

Anledningen är att percentilen från en screening baseras på det nationella genomsnittet i det land där eleven går i skolan. Screening av elever med svenska som andraspråk ger värdefulla insikter om både prestationer och framsteg.

Du kan se hur väl svenskspråkiga elever läser jämfört med jämnåriga kamrater och följa individuella framsteg genom att titta på elevernas Lexplore score.


🛎️ Rösta gärna här nedanför om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊