Koppla eyetracker till laptop

Eyetrackerns sladd, som sitter fast i eyetrackern ska sättas in i något av laptopens USB-uttag.

Det finns även en förlängningssladd att använda om eyetracker sladden känns för kort. Den ska kopplas ihop mellan eyetrackern och laptopen.