Koppla in extern skärm

Sladden(HDMI) till skärmen ska gå mellan laptopen och skärmen. Sätt in i de uttag där sladden passar.

Om skärmen behöver en elsladd, se till att den är ikopplad till eluttaget. 

Sätt på strömmen till skärmen.