Lägg till en klass i skolan

I resultatportalen kan du manuellt lägga in klasser i skolan. Behörighet att importera klasser har du som är Organisationsadministratör, Projektledare, Ambassadör eller Screenare.

 

Om er skola eller kommun har en aktiv SIS-integration mellan ert källdatasystem och Lexplore synkas automatiskt alla klasser med Lexplore.

Lägg till en klass manuellt i Lexplore

  1. Logga in i resultatportalen https://portal.lexplore.com/
  2. Se till att du har filtrerat fram till skolnivå under Insikter.  
  3. Klicka på kugghjulet som visar sig uppe i det högra hörnet för att komma till Inställningar.
  4. Klicka på Klasser och välj sedan LÄGG TILL KLASS.

  5. En ny ruta öppnas där du har möjlighet att skriva in namnet på den nya klassen. Skriv sedan namnet som klassen ska ha och välj SPARA för att klassen ska skapas.


Det kan inte finnas två klasser med samma namn inom en och samma skola. Klassnamnen behöver vara unika.


🛎️ Berätta gärna för oss här nedanför om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊