Läsförståelsefrågorna

Direkt när eleven läst klart texten och du stoppat den så kommer läsförståelsefrågorna. De visas bara på din skärm, inte på elevens. Du ska nu ställa frågorna muntligt för eleven, en i taget och klicka i elevens svar i rätt ruta.

När alla svar markerats så klicka på ”Nästa”.