Läsförståelsefrågorna - korrekt och inkorrekt

Det finns två svarsalternativ till läsförståelsefrågorna

 

Rätt svar 

  • Svarat rätt på något av de rätta svaren.
  • Alla grammatiska former.
  • Eleven besvarar en tidigare eller kommande fråga.

Fel svar 

  • Nämner inget av de rätta svaren.
  • Rycker på axlarna.
  • Sitter tyst och svarar inte.
  • Svarar att den inte vet eller inte kommer ihåg.