1. Support
  2. För dig som förälder

Vad är läsning?

Du märker helt plötsligt att ditt barn börjar intressera sig för bokstäver och ljud. Hen provar att läsa överallt, på mjölkpaket, skyltar och tidningar. Ditt barns läsinlärningen är i fullgång!

För att bli en fullfjädrad läsare behövs en förmåga att koppla ihop bokstävernas namn med hur det låter i ord. När de förstått att bokstaven heter en sak men låter en annan när det är i ett ord kan barnet sätta ihop ljuden till ord och så småningom meningar. Det är ingen enkel process som alltid går av sig själv. Ibland behöver barnet hjälp på vägen. Då är intensivläsning den allra bästa metoden. Intensivläsning är en träning av den tekniska delen i läsningen som kallas avkodning. Språkförståelse är den andra delen som behövs för att kunna förstå en läst text. Språkförståelse är barnets ordförråd och grammatiska förmåga. Dessutom är den kunskap barnet har kring ämnet de läser en viktig del för att utveckla en god läsförståelse.

vad är god läsförståelse