Lexplore Läsflyt

Att öva på avkodning och läsflyt under en intensiv period är en metod som ger snabba resultat när man vill förbättra läsningen.

Lexplores läsflytsövningar är skapade för att öva avkodning och läsflyt. Övningarna kan genomföras i större grupp, mindre grupp och individuellt med en vuxen. Syftet med alla övningar är att eleverna ska läsa högt och på så sätt utveckla sin läsning. När eleven får en automatiserad avkodning och ett högre läsflyt frigörs också tid för att bearbeta innehållet. Det är då det blir roligt att läsa!  

Här kan du se hur du kan förbereda dig och instruera eleverna

1. Läsa i par med hjälp av symbolerna 


2. Läsflytsträning i större grupp 


3. Läsflytsträning i mindre grupp 


4. Läsflytsträning Individuell lästräning 

 

📖Fortsatt läsning inom ämnet:


🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊