Lexplore Läsflyt

Att öva på avkodning och läsflyt under en intensiv period är en metod som ger snabba resultat när man vill förbättra läsningen.

Lexplores läsflytsövningar är skapade för att öva avkodning och läsflyt. Övningarna kan genomföras i större grupp, mindre grupp och individuellt med en vuxen.

Syftet med alla övningar är att eleverna ska läsa högt och på så sätt utveckla sin läsning. När eleven får en automatiserad avkodning och ett högre läsflyt frigörs också tid för att bearbeta innehållet. Det är då det blir roligt att läsa!  

Lexplores läsflytsmaterial finns i from av ett antal böcker per läsnivå. Du kan skriva ut en enskild bok med också materialet för en hel läsnivå. 

Om du är kund i Lexplore så kan du hitta alla läsflytsböcker via biblioteket. Du hittar instruktioner för hur du kan organisaera och genomföra läsflytsträningen på sidan Läsundervisning.

📖Fortsatt läsning inom ämnet:🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊