1: Välkommen till Lexplore Screeningutbildning

Grattis, du ska bli certifierad screenare! När du har gått igenom hela utbildningen kommer du både att veta hur du ska kunna screena dina elever och hur du bäst kan arbeta med deras resultat för att förbättra deras läsförmåga.

 

1. Inledning (181025)

Utbildningen för att bli certifierad screenare är en kostnadsfri utbildning för Lexplore-skolor. Är du intresserad av att gå utbildningen kontaktar du oss på support@lexplore.se 

 

Lexplore är ett digitalt verktyg som mäter barns läsförmåga med hjälp av eye tracking och artificiell intelligens. Med hjälp av Lexplore får du som pedagog ett objektivt resultat av elevens läsförmåga. Det tar bara några minuter för en elev att göra testet vilket gör att vi vet att vi bara mäter läsning och inte saker som uthållighet eller koncentrationsförmåga.

Screeningen görs med hjälp av en dator, en skärm och en eye tracker. Eye trackern sitter längst ner på skärmen och det är med hjälp av den som elevens ögonrörelser läses av.

När du har gått utbildningen för att bli certifierad screenare kommer du att ha full koll på den tekniska utrustningen, hur programmen fungerar och hur du sköter administrationen samt även hur du kan använda resultaten.

Innehåll i utbildningen

  • Titta på webbutbildningen
  • Öva med kollegor och elever
  • Checklista för inspelningar
  • Teoretiskt test
  • Grattis du är certifierad! Du får ett certifikat på det.

Utbildningen består av två delar: en teoretisk del där du själv läser på i din egen takt och en praktisk del. Efter den teoretiska utbildningen övar du på att screena och utvärderar sedan sex av dina inspelade texter med hjälp av en checklista. När det är klart är du redo för provet och snart att screena dina första elever.

Lexplore Utbildning är uppdelat i olika avsnitt som har ett övergripande tema. Kursen finns alltid tillgänglig för dig även när du är certifierad. Det gör att du enkelt kan gå tillbaka till ett avsnitt om du vill se det igen eller om du behöver fräscha upp kunskaperna igen inför en screening.

Instuderingsfrågor, prov och support

I slutet av kursen finns det instuderingsfrågor som du kan läsa på inför ditt prov. Under hela utbildningen kan du kontakta din kontakt på Lexplore eller vår supportavdelning som hjälper dig tillrätta. Du kommer under utbildningen även att öva på att söka i Lexplore Suppor. Det gör att du lätt kan komma tillbaka när du undrar något.  I slutet av de flesta delar finns någon fråga som du ska leta reda på svaret på genom att klicka in på Lexplore Support. Så här ser det ut med frågan under.

🙄 Nu är det dags att söka i Lexplore support

Klicka på Lexplore Support för att komma till söksidan.

Syfte

Som certifierad screenare är det du som möter eleven vid testtillfället. Du är den som kan verktyget, de tekniska delarna med dator, skärm och eye tracker men också systemet med testapplikationen och resultatportalen.

Ju mer kunskap du har om de olika delarna desto säkrare kommer du att vara vid testtillfället och kan fokusera på att se till att eleven får en positiv upplevelse vid screeningen.

Mål

När du har gått utbildningen ska du känna till Lexplore och hur Lexplore kan användas i skolan. Du kan också förbereda och genomföra en screening med elever med gott resultat och du har goda kunskaper i hur du kan använda testapplikationen och resultatportalen. Om du inte har svaret så ska du kunna söka upp det i Lexplore Support.

Nästa avsnitt

Kursavsnitt