1. Support
  2. Arbeta med resultaten

Språkliga aktiviteter

En viktigt del för att en elev ska utveckla sin läsförståelse är elevens språkförståelse. För att underlätta lärarens arbete med elevernas språkliga förståelse finns möjligheten att använda sig av de språkliga aktiviteterna.

Du som lärare får ett underlag för undervisning av delar som på olika sätt berör den språkliga förståelsen. Innehållet har tydliga förslag på genomförande men du är helt fri att variera och förändra så det passar i din undervisning.

Det finns olika kategorier för att du lättare ska kunna botanisera och hitta vad som passar dig och dina elever bäst just nu.

De kategorierna som finns att tillgå är: 

  • Elevens läsflyt
  • Innehåll & förståelse
  • Lyssna & förstå
  • Grammatik & begrepp
  • Kul med språket
  • Elevstrategier & stödfunktioner

Här kan ni läsa om bakgrunden till Lexplores metoder för läsutveckling

 

Om du arbetar på en Lexplore-skola kan du hitta materialet via portalen

eller direkt via länken Språkliga aktiviteter