Lexplores resultat - innehåll

Det är inte helt lätt att skilja förståelse från avkodning vid läsning av sammanhängande text. Förståelse under läsningen är en förutsättning för att uppnå snabb avkodning. I studier där man försökt isolera effekterna genom att använda separata test för avkodning och förståelse och sedan koppla det till läsning av sammanhängande text så förklarar resultat på avkodning en stor del av förståelsen.

I vårt mått för avkodning ingår alltså redan en stor portion läsförståelse. För att få ett balanserat mått där hälften utgörs av avkodning och hälften läsförståelse viktar vi in svaren på frågorna så att de utgör en mindre del av det sammantagna resultatet (20 %), den resterande delen av läsförståelsen (30 %) kommer från avkodningen. Sammantaget får vi då en balans mellan avkodning och förståelse.   


🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊