Lista på Godkända Domäner

Upplever du svårigheter att komma in på din Lexplore Testapplikation? Eller, att resultatet från en screening inte går att ladda upp till Lexploreportalen?

- Detta kan bero på den brandvägg som har ställts in på din skola som blockerar en del av internettrafiken från din dator. Du behöver ta hjälp av skolans IT-admin för att komma tillrätta med detta.

Ett första steg kan då vara att utesluta eventuella andra fel genom att prova ansluta dig till ett gäst-Wifi eller en Mobil Hotspot, och via dessa logga in på Lexplore Testapplikation. Om detta fungerar vet du att problemet, och blockeringen, är brandväggen relaterad till din huvudsakliga Wifi-anslutning.

För att öppna upp åtkomst till Lexplore Applikationen och därmed uppladdning av resultaten, behöver du göra en hänvisning till Lexplore Domänlista för tillåtna domäner. Du kollar då så att nödvändiga URL:er  är "godkända", så kallade vitlistade. Detta är nödvändigt för att förhindra att brandväggen blockerar dem.

Börja med att hänvisa till Lexplores lista,  för "Godkända domäner" och se till att alla nödvändiga URL: er är godkända, för att förhindra brandväggsproblem: Lexplore Domänlista