Lista på Godkända Domäner

Upplever du svårigheter med att komma in i Lexplores Testapplikation eller att resultat inte laddas upp till Lexploreportalen?

- Detta kan bero på brandväggen som har ställts in på din skola, som kan blockera en del av internettrafiken från din dator. Du behöver ta hjälp av skolans IT-admin för att komma till rätta med detta.

Ett första steg kan vara att utesluta eventuella andra fel genom att prova ansluta dig till ett gäst-Wifi eller en Mobil Hotspot, och via dessa logga in i Lexplores Testapplikation. Om detta fungerar vet du att problemet är relaterat till brandväggen som är kopplad till din huvudsakliga Wifi-anslutning.

För att öppna åtkomst till Lexplores testpplikation och därmed uppladdning av resultat, behöver du göra en hänvisning till Lexplores Domänlista för tillåtna domäner. Du kollar då att nödvändiga URL:er  är "godkända", så kallade vitlistade. Detta är nödvändigt för att förhindra att brandväggen blockerar dem.

Börja med att hänvisa till Lexplores lista,  för Godkända domäner och se till att alla nödvändiga URL: er är godkända för att förhindra brandväggsproblem: Lexplore Domänlista