Markera när eleven läst högt respektive tyst

  • När eleven läste den första texten så bad du eleven läsa högt. Gjorde eleven det så är högläsning redan förvalt och det är bara att spara.
  • Den andra texten är automatiskt inställd på att eleven ska läsa tyst, från årskurs 2. Läste eleven tyst så är det bara att spara.
  • Följer inte eleven din instruktion av någon anledning så måste du klicka i det som eleven gjorde. Det kan du göra vid två tillfällen.
  1. Direkt när eleven läser texten.
  2. När eleven besvarar frågorna. Använder du inte dessa tillfällen så går det inte att ändra i efterhand.

 

Tips! Om eleven läser texten tyst fast det står att det är en högläsningstext behöver du inte avbryta inspelningen utan kan markera att texten lästes tyst. Klicka bara rätt alternativ innan du sparar.