Metoder för läsutveckling

Här får du en kortfattad genomgång av innehållet i Metoder för läsutveckling. Metoderna utgår från en förklaring av läsning och har tagits fram i samarbete med pedagoger för att fungera i klassrumsundervisning.

Lexplores metoder för läsutveckling bygger på träning av avkodning, läsflyt och språklig förståelse. Det är tre viktiga parametrar för att eleven ska kunna utveckla en god läsförståelse. 

Läsning kan definieras på flera sätt. Lexplores metoder vilar på en välbeprövad modell, The simple View of Reading. Modellen förklarar läsningen som en produkt av två grundläggande färdigheter; avkodning och språklig förståelse.  

Bild text: Formeln L = A x S beskriver läsning som produkten av avkodning och språkförståelse vilket betyder att avkodning och språkförståelse är lika viktiga komponenter för att nå läsförståelse.  

Avkodning och läsflyt

Avkodning och läsflyt kan också beskrivas som den tekniska delen av läsningen. Precis som när du vill blir riktigt duktig på något, som tennis, så måste du öva backhand och forehand väldigt mycket innan du kan använda det när nu spelar match.  

Detsamma är det med läsning. Du måste kunna koppla ihop bokstäver med rätt ljud och sätta ihop dem till meningar innan du ens kan börja ägna dig åt att förstå och ha användning av din läsning. 

Men det räcker alltså inte bara att kunna läsa tekniskt, du behöver också ha en språklig förståelse.  

Språkförståelse

Språkförståelse innebär att du kan förstå orden som finns i texten, att du kan använda dina tidigare erfarenheter att relatera till när du läser. Du kan också förstå olika grammatiska varianter.

Om vi återigen relaterar till önskan att vinna tennismatchen. Om det är din allra första tennismatch så kommer du förmodligen ganska ofta springa åt fel håll när motspelaren slår bollen mot dig. Men om du har spelat många tennismatcher så kan du lättare läsa av din motspelare och förstå att när han står vänd åt ett håll och tänker använda backhand så ska du springa åt en viss sida av planen.  

Detsamma gäller läsningen. Om du hört talas om ett ämne så behöver du inte läsa ut och avkoda varje ord i detalj för du förstår innehållet ändå av sammanhanget.  

Lexplore vill också lyfta fram lässtrategier som en viktig parameter för att bli en fullfjädrad läsare där du verkligen kan ha nytta av läsningen. 

Enkelt beskrivet är lässtrategier ett sätt att veta hur du ska ta dig an olika sorters texter och hur du gör för att ta reda på något i en text.  

När du ska baka en kaka hemma och planerar sina inköp så behöver du veta vad du ska handla. Du kanske googlar upp ett recept och kommer då till ett långt flöde med text innan själva receptet kommer. Men inte ens där så är receptet en instruktion i flera steg utan du själv måste sortera texten och plocka ut det viktigaste så du vet vad du ska handla.  

Hade du inte vetat vilken strategi du skulle använda för att hoppa över den inledande texten och leta efter varor som behövs hade det här tagit mycket längre tid. Du vet det för att du gjort det flera gånger. 

Om vi tänker oss eleverna i klassrummet som möter olika sorters texter för första gången så behöver de stöd att se mönster och hur de ska göra.  

Lexplore erbjuder handledningar som ger dig förslag hur du kan komplettera din undervisning av Avkodning och läsflyt, Språklig förståelse och lässtratergier:


Ref.  

Ehri, C.L., Nunes, S.R., Stahl, S.A., & Willows, D.M. Systematic Phonics Instruction Helps Students Learn to Read: Evidence from the National Reading Panel’s Meta-Analysis Review of Educational Research, 71, (3) 393-447  (2001)   

Hoover, W. A. & Gough, P. B. (1990). The Simple View of Reading. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 2, 127-160 

Palincsar, A. S. & Brown, A. L. (1984). Reciprocal teaching of comprehension-fostering and comprehension-monitoring activities. Cognition and Instruction, 1 (2), 117–175


🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊