Nätverksinställningar

Här kommer du till nätverksinställningarna

För att logga in i applikationen krävs internet.  Om internetuppkoppling saknas blir nätverksikonen röd. Det går att fortsätta med screeningen även utan internet. Alla filer sparas på laptopens hårddisk tills de laddats upp till Lexplores molntjänst. 

Om det finns ett problem med brandväggar, som blockerar Lexplores 

internetuppkoppling kommer det att visas av de röda ikonerna "uppladdningstjänst" och "analystjänst". Vänligen kontakta  IT-avdelningen om sådan information ges.