Ovanligt låg läshastighet

Du får meddelandet "Läshastigheten är ovanligt låg. Titta igenom elevens inspelning."

Titta och lyssna igenom inspelningarna på den elev som du får ovanstående meddelande på. Uppmärksamma att du avslutade inspelningarna när eleven läst klart samt att du eller eleven  inte pratade en stund under inspelningen.

När du får meddelandet "Läshastigheten är ovanligt låg. Titta igenom elevens inspelning." kan det bero på några olika saker:

  • Eleven läste texten ovanligt långsamt.
  • Eleven läste texten mer än en gång.
  • Du missade att avsluta inspelningen när eleven läst klart.