Planera elever för screening

Att "Planera elever för screening" i Resultatportalen gör att de lyfts fram, flyttas upp, i klasslistan i Testapplikationen och blir lättare att hitta.

Denna funktion i Resultatportalen är valfri att använda, och väldigt användbar vid tillfällen när ni ska testa om elever.

Troligtvis har ni redan testat alla elever i början av läsåret, med en plan att testa om endast en grupp av eleverna vid ett senare tillfälle. Då kan du i Resultatportalen klicka på "PLANERA ELEVER FÖR SCREENING" - knappen för att lägga en markering på dessa elever i Testapplikationen. Markeringen är att de får statusen "Planerad" bredvid deras namn samt att elever med den statusen flyttas längts upp i elevlistan i Testapplikationen för att snabbare hittas.

 

Kom ihåg: När eleverna inför varje nytt läsår blir importerade i Lexplore Resultatportal blir de också tillgängliga i Lexplore Testapplikation för hela det läsåret. När läsåret är slut avslutas tillgängligheten av eleverna i testapplikationen. Vid nästa läsår importeras eleverna på nytt till resultatportalen för att de ska hamna på rätt läsår, och de blir då tillgängliga på nytt i testapplikationen.

Hur gör jag för att "PLANERA ELEVER FÖR SCREENING"?

1. Logga in i Resultatportalen och klicka in dig på en skola

2. Klicka på PLANERA ELEVER FÖR SCREENING

3. En ny ruta öppnas där du kan filtrera ned till en specifik grupp av eleverna som ska screenas. Funktionen kan vara användbar exempelvis när det är planerat för omtestning av elever inom läsförmåga röd och gul. För att välja efter läsförmåga gör du ditt urval genom att använda de olika filtren på den vänstra sidan under Välj läsförmåga (se bild nedan som exempel)

4. När du är färdig klickar du på NÄSTA.

5. Bekräfta dina val genom att klicka på SPARA.

6. I sista steget får du en bekräftelse på att eleverna blivit planerade för screening. Dessa elever får nu status PLANERAD synligt bredvid sina namn i Testapplikationen.


🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊