Resultat behöver granskas av Screenare

"Resultat behöver granskas av screenare" är ett meddelande som visas efter en screening om något med det inspelade testet behöver granskas innan det kan publiceras.

Meddelandet ""Resultat behöver granskas av Screenare" visas på Lexploreportalen för alla som har inlogg till er organisation. Det visas först i form av "Inspelningar som behöver granskas" (enligt bilden nedan) för att göra er uppmärksamma på att det finns en inspelning som behöver ses över. Det är däremot endast den som har screenat som kan agera på detta meddelande. 

Bakgrunden till meddelandet är när en inspelning avviker en aning från normen, och kan exempelvis vara något av följande:

  • Det upplevs som att eleven läser ovanligt snabbt
  • Kvalitén på ljudupptagningen är inte tillräckligt hög
  • Om eleven läst endast en av de två texterna

Du som screenare ska då gå in på elev-vyn och kolla den inspelning som är gjord.

Här är några anledningar till att inspelningar behöver granskas:

Mer än en screeningsession per testtillfälle

Titta på elevens testtillfällen och kontrollera om det finns några kommentarer från screenarna. Kanske finns det en kommentar på den första sessionen som talar om att något inte gick som planerat. Ta i så fall bort sessionen. Om det inte finns några kommentarer, lyssna på båda sessionerna för att se om det är samma elev. Fråga screenaren om ytterligare information och radera sessionen som inte krävs.

Dålig inspelningskvalitet

Systemet varnar om kvalitén på en inspelning är för dålig för att ge ett tillförlitligt resultat. Vi rekommenderar att du tittar på inspelningarna och sedan testar om eleven om det är möjligt.

Felaktigt avstånd mellan skärmen och pupillen

Rätt avstånd är mellan 50 – 80 cm. Om båda inspelningarna ligger utanför dessa avstånd är resultatet inte tillförlitligt och därmed inte giltigt. Detta syns vanligtvis också på kvalitén i inspelningen. Testa igen om det är möjligt.

Läshastighet – överskrider de gränser som finns i analysen

Titta på inspelningarna för att se om eleven har läst båda texterna i sin helhet och inom riktlinjerna. Om eleven verkar ha läst texten mycket snabbt, kontrollera om de har gett rätt svar på förståelsefrågorna. Om du är säker på att texterna lästes ordentligt, acceptera resultatet. Om du är osäker rekommenderar vi alltid att du testar om. Om en av texterna inte har lästs ordentligt, radera sessionen och testa igen. Att inte läsa texten i sin helhet kan påverka poängen negativt.

 Exemplet nedan visar exempel på information som ges på elevens sida, och gäller när det upplevs som att "läshastigheten är ovanligt hög".

När du gått igenom checklistan som exemplet ovan visar ska du då göra något av följande:

  • "BEKRÄFTA"
  • "RADERA OCH TESTA OM"

Efter att du valt något av ovan så kommer meddelandet att att försvinna.


🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊