6: Screeningutbildning - administration

Som screenare kan du behöva lägga till elever, bjuda in kollegor till resultatportalen och göra enklare korrigeringar.

Så här importerar du klasser med elever

Denna import av alla elever ska bara genomföras första gången du ska screena eleverna för läsåret. Övriga gånger går du in på “Screena om”. 

 1. Efter att du loggat in i resultatportalen så väljer du högst upp vilket läsår som det gäller.
 2. Klickar sedan på knappen “Importera elever” och ett nytt fönster öppnas. 
 3. Om du behöver så välj sedan att “Hämta Excelmall”. Den laddas då ner på din dator. 
 4. Fyll sedan i all och data som ska stå i de olika kolumnerna. Viktigt att alla fält är korrekt ifyllda. Detaljerad instruktion finns i mallen. 
 5. När du fyllt i allt så spara Excelfilen på datorn. 
 6. Klicka åter på knappen ”Importera Elever”. 
 7. Klicka på ”Välj Excelfil” eller dra Excelfilen och släpp den på angiven plats.  
 8. Om det är något som behöver ändras så får du information om det, varningar, innan filen kan sparas. 
 9. Om varningar visas, ta ställning till om du vill spara eller om Excelfilen först bör uppdateras, se exempel på varningar nedan. Läs mer om varningar här. //Länk till” Därför går det inte att spara...”// 
 10. Klicka “spara” och direkt finns importen på plats i portal och applikation. 

          *Notera: Om några kolumner inte är ifyllda, förutom kön som är frivilligt, eller rubrikerna inte är skrivna på exakt rätt sätt, så kommer det inte gå att importera filen. 

          Så här gör du för att lägga till enstaka elever

          Lägga till en elev_KLAR

          Om du behöver lägga till hela klasser ska du inte följa den här instruktionen. Den är bara till för att lägga till enskilda elever i efterhand när klassen redan finns.

          Du börjar genom att logga in i resultatportalen. Sedan klickar du in på den klass du vill lägga till din elev i. Här väljer du Lägg till elev. Då får du upp en ny ruta där du ska fylla i uppgifter om eleven förnamn, efternamn, födelsedatum, personnummer, årskurs, och valfritt om du fyller i kön.

          Tänk på att du fyller i födelsedatum enligt mallen 2009-12-23 samt personnumret enligt 20091213-4526.


          Att bjuda in till resultatportalen

           

          Bjuda in användare_ny_KLAR

           

          1. Logga in i resultatportalen. 
          2. Klicka på ditt namn i det övre högra hörnet och välj "Administration". 
          3. Välj sedan den organisation du vill bjuda in till. 
          4. Välj "Bjud in användare". 
          5. Fyll i personens för- och efternamn samt mejladress. Därefter väljer du bland de roller som finns, se nedan. 
          6. Efter att du valt roll behöver du välja skola, läsår och klass. 
          7. För att sedan skapa rollen måste du trycka på + tecknet i slutet av raden. 
          8. Välj "Skapa inbjudan". De hamnar då under “Ej skickade inbjudningar”. 
          9. När du skapat dem ska du välja att skicka dem individuellt eller alla samtidigt. 
          10. Väljer du individuellt. Klicka på ett namn i listan och välj “Skicka inbjudan”. 
          11. Väljer du att skicka alla samtidigt. Klicka på ”Skicka osända inbjudningar. 
          12. Ett fönster öppnar sig då och du får frågan om du vill fortsätta, klicka på ”Skicka osända inbjudningar”, inbjudningarna skickas. 
          13. De du bjudit in får då ett mejl där de behöver skapa ett konto för att sedan kunna logga in i resultatportalen. 

          Administrera användare

           

          image-40

           

          Under användare finns alla som har accepterat sin inbjudan till portalen. Det är möjligt att sortera kolumnerna för att hitta den information du söker i en specifik skola eller klass. Flera filter kan användas samtidigt om så önskas. Varje kolumn kan även sorteras i stigande/fallande ordning.  Du kan även skrolla till höger för att se fler kolumner.

          Screena om elever

          1.  Du börjar med att bestämma vilka elever som du vill screena om, röd- och gula resultat, elever under percentil 40, de du har funderingar kring eller som det hände något vid förra screeningen med
          2. Sedan loggar du in i resultatportalen.
          3. På skolnivån, under "snurran" så ser du den röda knappen "screena om", klicka där.
          4. I vänsterkanten finns ett filter med olika val, välj här vilka elever du vill screena om
          5. OBS - du behöver nu inte välja termin utan analysen görs vid den tidpunkt som eleven screenas.
          6. Klicka på "Nästa"
          7. På skärmen ser du nu alla elever som du valt att screena om
          8. Om det stämmer så klicka på "Spara"
          9. När du nu går in i applikationen så finns alla dina elever du valt färdiga att screenas igen

           

          Screena om elever

          Så här flyttar du elevens resultat om du spelat in på fel elev

          Du får upp “Det finns för många resultat för det här testtillfället” eller så kanske du vill flytta inspelningen till en annan elev. 

          1. Logga in i resultatportalen och klicka dig vidare till eleven vars resultat du vill flytta. 
          2. Välj vilket resultat du vill flytta. Varje screeningtillfälle har en orange ram. 
          3. Klicka på "Flytta resultat". 
          4. En ny ruta kommer upp och här ska du välja vilken klass och elev som du vill flytta resultatet till. Välj med hjälp av pilarna. 
          5. Klicka på "Flytta" och inspelningen flyttas direkt. 

          Så här raderar du en elevs resultat

          Du får upp “Det finns för många resultat för det här testtillfället” eller du vill av någon anledning radera en elevs resultat. 

          1. Logga in i resultatportalen och klicka dig vidare till eleven vars resultat du vill radera. 
          2. Klicka på "Radera resultat". 
          3. Skriv "delete" i rutan som dyker upp. 
          4. Nu är elevens resultat raderat. 

          Gör så här om du får meddelandet ”Analys ej möjlig” efter en inspelning

          Om du testar en elev och inspelningen inte blev godkänd, så får du reda på det direkt i applikationen. Väljer du ändå att spara av någon anledning, så kommer resultatet att bli markerat med "Analys ej möjlig".

           

           

          Om du får meddelandet ”Analys ej möjlig” så innebär det att elevens resultat av någon anledning inte går att analysera. Det kan bero på att eleven satt för nära (närmare än 48 cm) eller för långt ifrån (längre ifrån än 80 cm) skärmen, inspelningen blev för lång, eleven har bara RAN men även att kalibreringen inte blev tillräckligt bra (mindre än 70% kvalité). 

          När du loggar in i resultatportalen så kommer du att på elevens resultat se att det står att analysen inte är möjlig och du måste testa om.

          Du behöver nu radera elevens resultat och screena om eleven. Hur du gör det kan du hitta här.

          🙄 Nu är det dags att söka i Lexplore support

          Klicka på Lexplore Support för att komma till söksidan.

          1. Ta reda på hur du raderar en elev från klassen.
          2. Ta reda på hur du kan se om någon du bjudit in inte loggat in i resultatportalen.

          Nästa avsnitt

          Kursavsnitt