Skillnad mellan läsförståelse och hörförståelse

Lexplores screening mäter de grundläggande processer som påverkar elevens läsning, avkodning och den språkliga förmågan (språkförståelse).  

Läsförståelse: Mäts när eleven läser texten på egen hand (ögonläser) och svarar på frågor utifrån den text de just läst.

Hörförståelse: Mäts när eleven får texten uppläst för sig (öronläser) och svarar på frågor efteråt utifrån den text de just hört. 

Skillnaden mellan ett läsförståelsetest och ett hörförståelsetest är att alltså att läsförståelse mäter avkodning + språkförståelse medan hörförståelse endast mäter språkförståelse.  

Lexplores resultat visas som läsförmåga.  

Läsförståelse är en samlad bedömning av elevens förmåga att läsa texten själv och förmågan att förstå innehållet som eleven läst på egen hand.  

Om eleven får texten uppläst för sig för att sedan svarar på frågorna så liknar testet mer ett hörförståelsetest och kan inte ses som ett mått på elevens läsförståelse.   

Lexplore presenterar resultaten från screening som Läsförmåga. Läsförmågan mäter Lexplore med hjälp av analys av ögonrörelser. Den avser avkodningen, språkförståelsen samt även läsflytet.