Spara resultaten som PDF-rapporter

Under "Insikter" i Lexploreportalen finns funktionen att spara resultaten för organisation, skola, klass eller elev i PDF-format. Den här guiden förklarar var man hittar dem och vilka inställningar som är rekommenderade för layouten.

Så här går man till väga för att spara PDF-rapporter på följande nivåer:

 1. Organisation - se nedan
 2. Skola - scrolla ner för att läsa mer
 3. Klass – scrolla ner för att läsa mer
 4. Elev - finns längst ner i artikeln

För att skriva ut det totala resultatet för organisationen behöver du ha behörighet till hela organisationen samt rollen som screenare, rektor, organisationsadministratör, projektledare eller ambassadör. Detsamma gäller för att skriva ut resultat på skolnivå.


Om du vill skriva ut resultat för en klass eller en individ behöver du vara lärare i klassen, eller ha en av rollerna som nämns ovan.

1. Organisation

 • Logga in i Lexploreportalen, portal.lexplore.com 
 • Filtrera ner till organisationen (visas på första sidan om du bara har tillgång till en organisation)
 • Klicka på ikonen för skrivare som finns i det övre högra hörnet.
 • Här får du se en sammanfattning av innehållet i utskriften. Du kan välja att spara som PDF på din pc/laptop för att eventuellt kunna skriva ut senare. Bilden nedan visar rekommendationer på inställningar för utskriften

2. Skola

 • Logga in i Lexploreportalen, portal.lexplore.com 
 • Filtrera ner till skolan (visas på första sidan om du bara har tillgång till en skola)
 • Klicka på ikonen för skrivare som finns i det övre högra hörnet av resultaten.
 • Här får du se en sammanfattning av innehållet i utskriften. Du kan välja att spara som PDF på din pc/laptop för att eventuellt kunna skriva ut senare. Rekommendationerna för utskrift är desamma som för organisation ovan.

3. Klass

 • Logga in i Lexploreportalen, portal.lexplore.com 
 • Filtrera ner till Klass, se bild nedan som exempel
 • Klicka på ikonen för skrivare som finns i det övre högra hörnet av resultaten.
 • Här får du se en sammanfattning av innehållet i utskriften. Du kan välja att spara som PDF på din pc/laptop för att eventuellt kunna skriva ut senare. Bilden nedan visar rekommendationer på inställningar för utskriften.

Observera att de rekommenderade inställningarna för utskrift av klasslistor inte är desamma som de som anges ovan för skola och organisation. Mer information måste få plats i klassutskriften och därför behöver storleken justeras. Skalan kan alltså behöva justeras beroende på hur många värden du vill ska ingå i översikten.


4. Elev

 • Logga in i Lexploreportalen, portal.lexplore.com 
 • Filtrera ner till Elev, eller till Klass och klicka på en elev i klasslistan, se bild nedan som exempel
 • Du kommer till elevens sida med en sammanfattning av alla aktiviteter (både läsning och screening). Klicka på ett specifikt screeningtillfälle, exempelvis det senaste, för att se en sammanfattning av det.  


 • Inne på screeningtillfället klickar du på skrivaren uppe i högra hörnet. Du får se en sammanfattning av det som kommer på utskriften. Notera att om en elev har flera screeningtillfällen bakåt i tiden sammanställs även dessa i PDF-filen. Du kan välja att spara som PDF på din pc/laptop för att eventuellt kunna skriva ut senare. Bilden nedan visar rekommenderade inställningar för utskriften.


🛎️ Rösta gärna här nedanför om denna artikel hjälpte dig med frågan i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊