Stanine och Percentiler

Percentiler

En grupp kan också delas in i percentilvärden. Det är ett mått som ofta används för att till exempel beskriva hur inkomster fördelas i en grupp. Percentil är som namnet antyder en procentuell fördelning där olika värden rangordnas från låg till hög.

Percentilvärdet går från 0 till 100. Den 75:e percentilen betyder att 75 procent av gruppen ligger under och övriga 25 procent ligger över. Percentiler visar ett mer exakt värde än vad Lexplores läsnivåer kan göra. Två elever som båda ligger i medelgruppen kan ha percentilvärden på 26 eller 75 och deras läsförmåga kommer att skilja sig åt. Det är därför bra att även titta på vilken percentil eleven ligger på.

När man tittar på resultat över tid bör man dock ha i åtanke att elevens dagsform m.m. kan komma att påverka resultatet. Man bör därför inte ge för stor vikt till om eleven har rört sig ett fåtal percentiler upp eller ner. 

Stanine

Stanine är ett begrepp som har använts länge i skolvärlden. Det bygger på samma principer som både normalfördelningskurvan och percentiler. Stanineskalan har 9 steg med ett medelvärde på 5. Eftersom Stanine har använts länge i skolan är det ett värdefullt verktyg för att kunna jämföra resultat över tid.