Svårt att kalibrera eyetrackern

  • Eleven bär glasögon med kraftiga bågar. Då kan det vara bra att be eleven hålla huvudet extra stilla under kalibreringen så att bågarna inte stör signalen.
  • En kraftig lampa eller ljus kan göra att eye trackern inte riktigt får kontakt. Flytta utrustningen till ett mörkare rum.
  • Eleven har svårt att fokusera på ringen. Prata med eleven under tiden hen försöker följa cirkeln med blicken och berätta att eleven ska titta på cirkeln hela tiden även om hen vet vart den är på väg.
  • Eleven kan ha något synfel eller uppmärksamhetsproblem. Se nedan vidare under nästa punkt.
  • Ibland finns det ingen uppenbar orsak. Då behöver den sämre kalibreringen accepteras. Då skriver du en kommentar men genomför ändå screeningen. Ofta går det att få ett resultat trots mindre bra kalibrering.

kalibrering