Vad är Lexplore Score?

Lexplore score är ett mått på läsförmåga som visar elevens individuella utveckling över tid. Det innefattar både avkodning och läsförståelse.

Lexplore Score är ett värde som vi på Lexplore utvecklat för att tydligt kunna visa elevens individuella utveckling.  Måttet uttrycks i en skala mellan 0–1000. Det lägsta värdet motsvarar en elev som inte kan läsa alls och det högsta motsvarar en riktigt duktig läsare i slutet på grundskolan. 

Nedan visas det diagram för Lexplore Score som är synligt för varje elev i Lexplores Resultatportal. Diagrammet gör det möjligt för läraren att följa elevens individuella utveckling över tid. Om du för muspekaren över de olika markörerna

Lexplore Chart 9 years

Läsutvecklingskurvan beskriver hur Lexplore Score förändras över tid. Mediankurvan visar vilken Lexplore Score som en genomsnittselev har vid varje givet tillfälle. Om en elev följer sin läsutvecklingskurva, det vill säga utvecklas i samma takt som alla andra, kommer läsförmåga att öka, men eftersom eleven inte förändrats kommer percentilen att vara densamma.

Om eleven utvecklas långsammare än andra kommer percentilen att sjunka, om eleven utvecklas snabbare än andra kommer percentilen att stiga. 

Läs gärna mer om: Skillnaden mellan Lexplore Score och percentiler


🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊