Vad är Lexplore Score?

Lexplore score är ett mått på läsförmåga som visar elevens individuella utveckling över tid. Det innefattar både avkodning och läsförståelse.

Lexplore Score är ett värde som vi på Lexplore utvecklat för att tydligt kunna visa elevens individuella utveckling.  Måttet uttrycks i en skala mellan 0–1000. Det lägsta värdet motsvarar en elev som inte kan läsa alls och det högsta motsvarar en riktigt duktig läsare i slutet på grundskolan. 

Nedan visas det diagram för Lexplore Score som är synligt för varje elev i Lexplores Resultatportal. Diagrammet gör det möjligt för läraren att följa elevens individuella utveckling över tid. Om du för muspekaren över de olika markörerna

Lexplore Chart 9 years

Läsutvecklingskurvan beskriver hur Lexplore Score förändras över tid. Mediankurvan visar vilken Lexplore Score som en genomsnittselev har vid varje givet tillfälle. Om en elev följer sin läsutvecklingskurva, det vill säga utvecklas i samma takt som alla andra, kommer läsförmåga att öka, men eftersom eleven inte förändrats kommer percentilen att vara densamma.

Om eleven utvecklas långsammare än andra kommer percentilen att sjunka, om eleven utvecklas snabbare än andra kommer percentilen att stiga. 

Läs gärna mer om: Skillnaden mellan Lexplore Score och percentiler


🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊

Förslag text om Lexplore score

 

Lexplore score är ett värde som vi på Lexplore har utvecklat för att tydligt kunna visa elevens individuella utveckling. Måttet innefattar både avkodning och läsförståelse och uttrycks i en skala mellan 1–1000. Det lägsta värdet motsvarar en elev som inte kan läsa alls och det högsta motsvarar en riktigt duktig läsare i slutet på grundskolan.

 

I diagrammet ser du fem fält, ett för varje läsnivå. Den beskriver hur fördelningen av elever i en viss årskurs är vid ett givet tillfälle och hur den förändras över tid.

 

Varje gång en elev TESTAS (vi ska väl inte använda detta ord) kommer elevens score att synas som en svart prick i diagrammet. Du ser tydligt var eleven befinner sig jämfört med andra elever i samma årskurs och du ser även elevens utveckling.

 

Lexplore score i förhållande till percentil och staninevärde

 

Om en elev följer en och samma läsutvecklingskurva, det vill säga utvecklas i samma takt som elever i samma årskurs, kommer elevens läsförmåga att förbättras/öka gradvis med stigande ålder, dock med undantag av tillbakagången som ofta sker under sommarlovet. För elever som varken förbättrat eller försämrat sin läsförmåga mer än övriga elever på samma läsnivå, kommer både percentil och staninevärde att vara detsamma.

 

Genom att titta på de svarta prickarna i diagrammet kan du se hur elevens läsförmåga utvecklas. Så länge den svarta kurvan med prickar för varje lästillfälle (?) stiger, utvecklas elevens läsförmåga.

 

Om eleven utvecklas långsammare än övriga elever i samma årskurs på en viss läsnivå, kan percentil och staninevärde sjunka. Men, det samtidigt ha skett en utveckling av elevens läsförmåga vilket gett eleven ett högre Lexplore score. Detta ser du eftersom den svarta pricken i diagrammet ligger på högre nivå jämfört med förra testningen. (Har jag förstått det rätt???)

 

På samma sätt kan percentil och staninevärde stiga om elevens läsutveckling går snabbare än för elever i samma årskurs på den aktuella läsnivån.

 

 

 

 

FRÅGA : KAN EN ELEV I ÅK 1 VARA UPPE PÅ TEX 700? BÖRJAT LÄSA SOM 4-ÅRING MED EXCEPTIONELLT SPRÅK