Vad visar ikonerna i testapplikationen?

Ikonerna i testapplikationen, som finns i det övre högra hörnet, är inställnings- och statusikoner. De visar information om inställningar, uppdateringar och uppladdningar av inspelningar. Du kan klicka på ikonerna för att få mer information om vad som är fel och kan då komma åt inställningarna. Grön färg visar att allt stämmer och röd färg tyder på att något är fel och den blå ikonen är alltid blå.