1. Kunskapsbank
  2. Funktioner i Resultatportalen

Varför går det inte att spara importerad Excelfil med elever?

Något är fel med ditt Excelark. Titta åter så att följande stämmer: 

  • Har du ladda ner och använt den senaste Excel mallen. Ladda ner här
  • Att alla kolumner är rätt ifyllda enligt instruktionen. Se instruktionen i Excelmallen. 
  • Namnet på skolan och klassen måste vara EXAKT samma i Excel filen som det namn som används på skolan och klassen i Lexplore. Om namnen inte överensstämmer kommer inget att kunna importeras. 
  • När du importerar eleven för andra gången, när ett nytt läsår börjar, så var noga med att personnumret är skrivet på samma sätt som tidigare. 
  • Eleven med det markerade personnumret har en icke avslutad testomgång. Eleven är fortfarande tillgänglig i applikationen. Kontakta Lexplore support för att få resultatet publicerat.