Hur skriver jag kommentarer till inspelningarna i applikationen?

Dessa kan bara läggas till om du har internetuppkoppling. Elevens inspelning kan inte heller laddas upp samtidigt som du skriver kommentar. Kommentaren “Eleven deltog inte” måste skrivas in i resultatportalen. 

  1. Klicka på pratbubblan på den elev som du vill lägga till en kommentar på.
  2. Då kommer en ruta upp med två val “Intern kommentar” och “Kommentar”.
  3. “Intern kommentar” ser bara screenare. Välj denna då du vill skriva något som du själv ska komma ihåg eller ett meddelande till Lexplore. Viktigt att tänka på att inte skriva något känsligt och som inte har med testet att göra. Klicka på “Spara”.
  4. “Kommentar” ser alla som kan logga in. Här kan du klicka i en eller flera av de färdiga kommentarerna. Klicka på “Spara”.