Ladda ner och skriv ut läslistor

  1. Inne i resultatportalen klickar du på "BIBLIOTEK", vilket tar dig till sidan för böcker och läslistor.


  2. Du kommer då till sidan för allt läsmaterial. Filtrera till läslistor genom "Sortera och filtrera", och lägg in Läsflytsträning i "Genre".
  3. Beroende på vilken nivå på läslistor du önskar spara och skriva ut använder du filtrering för att få fram dina listor. Du kanske vill utgå ifrån "läsnivå", vilket är vanligt utefter ett screeningresultat, då väljer du kriterier i den rutan. 
  4. När du valt kriterier, som röd i detta exempel, får du fram alla listor som finns under kategori röd. Klicka på en listan för att få fram detaljer om den listan där du också kan välja att "LADDA" NER".  När du laddat ner listan kan du öppna och skriva ut den.