Kartlegg på bokmål og nynorsk i samme organisasjon

Denne artikkelen hjelper organisasjoner som kartlegger noen elever til bokmål og andre til nynorsk med å administrere språket til elevene sine.

Merk: Hvis organisasjonen din ennå ikke har muligheten til å kartlegge på begge målformene, vil ikke innstillingene nedenfor være tilgjengelige for deg. Vennligst ta kontakt med Lexplores support hvis du ønsker at vi skal aktivere det for deg.

Hovedmålform versus sidemålform

I organisasjoner som bruker både bokmål og nynorsk som kartleggingsspråk, innstilles de som hovedmålform og sidemålform. Hovedmålet velges ut i fra hvilken målform flest elever skal kartlegges på.

Hovedmålformen blir automatisk satt som standard når en ny elev legges til, men det kan enkelt endres til den sidemålformen etter at eleven er importert.

Sjekk hvilken målform eleven har valgt i Portalen

Du kan se hvilken målform en elev har valgt ved å følge disse trinnene:

  1. Naviger til Innsikt og velg den klassen du ønsker å se målformen som er angitt for kartleggingen.
  2. Når du er på klassesiden, klikker du på tannhjulet øverst i høyre hjørne for å komme til klassens admin-visning.
  3. I klasselisten kan du se hvilken målform som er valgt av hver elev. Dette er det målformen eleven vil bli kartlagt på.


Endre målformen for kartlegging for en elev i Portalen

For å endre målformen en elev skal kartlegges på, følger du trinn 1-3 ovenfor, og fortsetter deretter slik:

  1. Klikk på blyanten eller navnet til eleven du ønsker å endre målformen til.
  2. Endre Målform for kartlegging:
  3. Lagre med knappen: Og da er det klart!

Endre målformen for kartlegging for en elev i testapplikasjonen

For å endre målformen som en elev skal bli kartlagt på i testapplikasjonen:

  1. Gå til klassen du ønsker å kartlegge.
  2. I elevlisten, klikk på rediger-ikonet ved siden av målformen.
  3. Endre språket ved å velge det i dialogboksen som vises, og klikk deretter på  Ferdig!