Administrasjon

Her beskriver vi hvordan du administrerer i Lexplore. Eks: hvordan redigere eller flytte en elev, hvordan invitere ansatte eller oppdatere rollen dere