Hva betyr "Resultatet må gjennomgås av en kartlegger"

Dette er en beskjed som kommer opp etter en kartlegging om det er noe med opptaket som må gjennomgås før det kan publiseres

Beskjeden "Resultatet må gjennomgås av en kartlegger" vises i Resultatsportalen for alle som har tilgang til din organisasjon. Det vises først i form av "Innspillinger som må granskes" (slik som i bildet under) for å gjøre dere oppmerksomme på at finnes et opptak som må gjennomgås. Det er derimot kun den som har gjort kartleggingen som kan gjøre noe med denne beskjeden. 

Grunnen til at denne beskjeden kommer er at et opptak avviker fra normen. Dette kan f.eks. skyldes: 

  • Det virker som om eleven leser unormalt raskt
  • Kvaliteten på lydinnspillingen er ikke god nok
  • Om eleven kun leste én av de to tekstene

Du som kartlegger skal da gå inn på elevens side og se gjennom det opptaket som er gjort. 

Bildet under viser et eksempel på informasjonen som gis på elevens side, og gjelder når det virker som om lesehastigheten er uvanlig høy. 

Når du har gått gjennom sjekklisten som vises i eksempelet over, så må du gjøre et av følgende: 

  • BEKREFTE
  • SLETTE OPPTAKET OG GJØRE EN NY KARTLEGGING AV ELEVEN

    Etter at du har valgt et av disse alternativene, så vil meldingen forsvinne.